* เปิดจำหน่าย !! Sticker Club Vigo Champ Club สำหรับท่านที่สนใจครับผู้เขียนหัวข้อ: รายชื่อผู้ได้รับเงินภาษีรถคันแรกคืน  (อ่าน 2707 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กันตพงศ์

  • ป้ายขาวเริ่มซิ่ง
  • กระทู้: 84
    • ดูรายละเอียด
  • ชื่อเล่น: เอ๋
 e3 รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ฯ คืนเงินรถยนต์คันแรก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

ลำดับš ชื่อ - สกุล จำนวนเงินคืน™
1. นางสาวทองประกาย ถาวรยิ่ง 100,000.00
2. นางสาวสุกัญญา ดอกพวง 100,000.00
3. นางสาวรชตวรรณ สงวนศักดิ์ 10,857.00
4. นางสาวพัชรินทร์ มกราพันธุ์ 100,000.00
5. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์ 60,511.00
6. นางสาวอุษา จันทร์ประเทศ 78,655.00
7. นางสาวณิชาภัทร พงษ์แก้ว 88,993.00
8. นางปุณณภา อัมพุประภา 100,000.00
9. นางรัศมี จันยงแก้ว 100,000.00
10. นายถนัดพงษ์ ยนต์ลอย 16,679.00
11. นางจันทร์เพ็ญ ไทยกรรณ์ 100,000.00
12. นางชุติมา ยศไกร 72,435.00
13. นางสาวณิชานันท์ ขันติวงค์ 16,679.00
14. นางสาวสมปอง แซ่เฮง 100,000.00
15. นางสินีนาฏ ทองสุภาภรณ์ 100,000.00
16. นางสาวสุภาพร จารย์คุณ 16,458.00
17. นางพันธิภา ลาลัย 78,655.00
18. นางวารินทร์ เหลืองสุวรรณ 100,000.00
19. นางสาวปรางค์ทอง งามเลิศลี้ 15,856.00
20. นายสาธิต มณีโชต 78,655.00
21. นายสามารถ สุคนธ์ประทีป 100,000.00
22. นายฐากูร กาวิยะ 100,000.00
23. นางกฤษณา อินต๊ะสงค์ 78,655.00
24. นางน้อย สุขไกร 74,355.00
25. นางสาวกุสุมา ใจห้าว 100,000.00
26. นางสาวศุภมาส ด่านพิทักษ์กุล 100,000.00
27. นางสุมาลี หล้ามูลตา 12,324.00
28. นางฮุ่ยจู ตั้งปณิธานนท์ 100,000.00
29. นางณิชากร ลิมป์สภาพกสิผล 100,000.00
30. นางภัสรา ฐานวิเศษ 69,711.00
31. นางวิภาภรณ์ เพียรนุลา 100,000.00
32. นางสาวนิศาชล เขียวปัญญา 100,000.00
33. นางสาวรัตนา แซ่อั้ง 88,993.00
34. นางสาวเรืองนภา ใจกล้า 100,000.00
35. นางสุพรรณ สุขปั๋น 16,458.00
36. นางเครือวัลย์ ตั้งจินตวิวัฒน์ 100,000.00
37. นายจิรพัฒน์ เทียมศักดิ์ 100,000.00
38. นายไพศาล แซ่อั้ง 100,000.00
39. นางมาลา วงศ์สุด 15,856.00
40. นางสาวอนงค์ อยู่คง 17,461.00
41. นายนเรศ ศรศิลป์ 15,914.00
42. นางสาวสุกานดา ภิระบรรณ์ 77,953.00
43. นางสาวบังอร เกสดี 100,000.00
44. นางลาวัณย์ ผลสมภพ 76,517.00
45. นางสาวพัจฉวี เปรมกุศลชัย 100,000.00
46. นายพูล แก้วคำใสย์ 100,000.00
47. นายอุเทน อาจคำพันธ์ 78,655.00
เผื่อบางท่านไม่ทราบครับ ยินดีด้วยนะคร้าบบบบบบบบบบบบบบ e49 e49 e49 e49 e49

 


* ติดตามข่าวสาร คลับ ทาง Facebook